Home > Cmi8738 Driver > Download Driver C-media V.90 Modem

Download Driver C-media V.90 Modem

Contents

ALGEMEENDeze licentie is van kracht totdat deze wordt beëindigd. When you access/browse/use this site you agree to the terms and conditions stated herein. Use our customized Modem / ISDN · Cmedia (CMI) BIOS cmedia v.90 (Windows XP Professional) [PCI / ISA] 1 reply, Oct 27, 2009. Select type of offense: Offensive: Sexually explicit or offensive language Spam: Advertisements or commercial links Disruptive posting: Flaming or offending other users Illegal activities: Promote cracked software, or other illegal content this contact form

De update bevat wijzigingen die alleen invloed hebben op bepaalde configuraties, of biedt nieuwe functies die al dan niet op uw omgeving van toepassing zijn. De volledige aansprakelijkheid van Dell en diens leveranciers, en uw enige verhaalsmogelijkheid, bestaat uit, naar keuze van Dell, ofwel (a) beëindiging van deze Overeenkomst en restitutie van het betaalde bedrag voor MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN ALLE BIJBEHORENDE GEDRUKTE MATERIALEN, DOET DELL NAMENS ZICHZELF EN DIENS LEVERANCIERS AFSTAND VAN ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET, IMPLICIET OF ANDERSZINS, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, Todos os direitos reservados. More hints

Cmi8738 Driver For Windows 10

De volledige aansprakelijkheid van Dell en diens leveranciers, en uw enige verhaalsmogelijkheid, bestaat uit, naar keuze van Dell, ofwel (a) beëindiging van deze Overeenkomst en restitutie van het betaalde bedrag voor DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT U BEPAALDE WETTELIJKE RECHTEN. If you use a bulletin board or chat room on a Cmedia website you should be aware that any information you share is visible to other users.

De audit is beperkt tot het nagaan van uw naleving van de bepalingen van deze overeenkomst. A Self Extractor window appears and indicates C:\DELL\DRIVERS\R25004 files were extracted. 4.Click OK. Please submit your review for C-Media CMI8738 Modem Driver 1. C Media Sound Drivers The file name icon appears on your desktop.

met uitsluitend die rechten die hierin zijn bepaald. C-media Pci Audio Device Driver Windows 10 Voor zover toegestaan door de wet, komen Dell en u overeen om afstand te doen van het recht op juryrechtspraak met betrekking tot de Software of deze Overeenkomst. Your privacy is a priority at Cmedia, and we go to great lengths to protect it. http://support.lenovo.com/us/en/downloads/ds014910 Deze beperkte garantie is nietig als de schade aan de media is veroorzaakt door een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, of door een reparatie of aanpassing die niet door Dell is uitgevoerd.

Er is een probleem opgetreden. C-media Cmi8738 U mag de Software en alle bijbehorende documentatie permanent overdragen als deel van een verkoop of overdracht van het Dell product waarop de Software is geïnstalleerd door Dell, indien van toepassing, Trademark Information The wordmarks, service marks, trademarks and associated tag lines used within this site are the exclusive property of Cmedia Electronics Inc. A File Download window appears. 3.Click Run this program from its current location and click OK.

C-media Pci Audio Device Driver Windows 10

Voor Software die is meegeleverd bij uw aankoop van hardware dient u het volledige hardware-/softwarepakket te retourneren. http://www.dell.com/support/home/us/en/04/Drivers/DriversDetails?driverId=R25004 Download het bestand naar een map op uw vaste schijf en voer het vervolgens uit (dubbelklik erop) om de set van bestanden uit te pakken. Cmi8738 Driver For Windows 10 CNET editors are adviced to put this message on the top of the comments so that majority of people benefit from it. Cmi8738 Driver For Windows 8 Probeert u het later nog eens.

desde já agradeço.Clique para expandir... weblink Versie Versie Ag XP ZipPk, A05 Categorie Modem/Communicatie Releasedatum 23 mei 2002 Laatst bijgewerkt op 03 nov 2011 Belang Optioneel Beschikbare bestandsindelingen Bestandsindeling:Hard-Drive Bestandsnaam:silverXP.EXE Downloadtype:HTTP Bestandsgrootte: 559 KB Format-omschrijvingDit bestand bevat Mogelijk hebt u sommige van deze toepassingen geselecteerd bij de aankoop van uw computer. Rate this product: 2. C-media Pci Audio Device Driver Windows 7 64 Bit

Why we collect personal information Why do we collect your personal information? Deze Overeenkomst is bindend voor rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden. I'm using 3 OS in one pc, with XP, win2000 professional, and win98. navigate here DELL OF DIENS LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS OF ANDERE DATA) DIE VOORTVLOEIT

Winkel Support Community Mijn account Winkel Support Community ×Close Details driver Ga voor meer downloads naar​ Drivers en downloads. Cmedia Without such information being made available, it would be difficult for you to purchase products, have products delivered to you, receive customer service, provide us feedback to improve our products and Als het bij uw Dell computer of apparaat meegeleverde pakket, optische schijven en andere storagemedia bevat, dient u alleen de media te gebruiken die geschikt zijn voor uw computer of apparaat.

U mag de Software niet reverse-engineeren, decompileren, disassembleren of aanpassen.

Voor Software die is meegeleverd bij uw aankoop van hardware dient u het volledige hardware-/softwarepakket te retourneren. Dealers may link to the Home Page only of this site subject to the Terms and Conditions of our Authorized Dealer/Affiliate Agreement(s). Klik met de rechtermuisknop op het DSD-pictogram en selecteer “Gebruik beveiligde verbinding (https).” Vernieuw de browser om de procedure opnieuw te starten. Cmi8738 Driver For Windows 7 Als de installatie is voltooid, ziet u het DSD-pictogram in de Windows-taakbalk.

Volg de instructies om de installatie te voltooien. U dient de auteursrecht- en andere eigendomsaanduidingen te kopiëren en op te nemen in alle kopieën van de Software. U dient de Software alleen op Dell computers of apparaten te gebruiken, met uitzondering van applicatiesoftware voor mobiele apparaten die speciaal door Dell ontworpen is voor gebruik op niet-Dell hardware. "Gebruiken" his comment is here The Save In: window appears. 3.From the Save In: field, click the down arrow then click to select Desktop and click Save.

Changes to Specifications, Features and/or Price Cmedia Electronics Inc. Can C-Media producer develop the same driver but with XP capability. Dit is geen verkoopovereenkomst voor software of enige ander intellectueel eigendom. De Software verwijderenBij twijfels over de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell of de privacyverklaring van Dell kunt u het programma met behulp van de online deïnstallatiegids deïnstalleren vanuit Programma's toevoegen

Cmedia (CMI) ACTIONTEC V.90 PCI MODEM Free Driver Download for Windows 2003, XP, 2000, NT4, NT3.51, ME, 98SE, 98, 95, 3.1 - MSETUP.EXE. Dit kan uw computer beschadigen. We use this information, which does not identify individual users, to analyze trends, to administer the site, to track users movements around the site and to gather demographic information about our FireFox biedt geen ondersteuning voor deze functie met een beveiligde verbinding (https).

Probeert u het later nog eens. Deze garantie is alleen op u van toepassing en is niet overdraagbaar. The Security Warning window appears. 4.Click Yes. How we protect your personal information Cmedia takes precautions, including administrative, technical, and physical measures, to safeguard your personal information against loss, theft, and misuse, as well as unauthorized access, disclosure,

If you can not find the right driver for your CMedia device, enter CMedia device model into the search box below and Search our Driver Support Database.

© Copyright 2017 editbuilder.com. All rights reserved.