Home > Ati Radeon > Download Driver Ati Radeon Hd 2400 Xt Windows 7

Download Driver Ati Radeon Hd 2400 Xt Windows 7

Contents

Probleemoplossingen en verbeteringen Initial Release Versie Versie 8.383.1.1.1.1_070717a-050908C-Dell_XP, A02 Categorie Video Releasedatum 30 aug 2007 Laatst bijgewerkt op 03 nov 2011 Belang Optioneel Beschikbare bestandsindelingen Bestandsindeling:Hard-Drive Bestandsnaam:R163023.EXE Downloadtype:HTTP Bestandsgrootte: 73 MB De volledige aansprakelijkheid van Dell en diens leveranciers, en uw enige verhaalsmogelijkheid, bestaat uit, naar keuze van Dell, ofwel (a) beëindiging van deze Overeenkomst en restitutie van het betaalde bedrag voor If a provision is found to be unenforceable, this finding does not affect the enforceability of the remaining provisions of this Agreement. GENERALThis license is effective until terminated. http://editbuilder.com/ati-radeon/download-driver-ati-radeon-hd-2400.php

Drivers help and tutorials Driver Help and Tutorials x Warning: Do not turn off your computer or disconnect from your power source while updating the BIOS or you may harm your You assume responsibility for selecting the Software to achieve your intended results, and for the use and results obtained from the Software. met uitsluitend die rechten die hierin zijn bepaald. De audit is beperkt tot het nagaan van uw naleving van de bepalingen van deze overeenkomst.

Ati Radeon Hd 2400 Xt Driver Windows 7 64 Bit

De update bevat wijzigingen die alleen invloed hebben op bepaalde configuraties, of biedt nieuwe functies die al dan niet op uw omgeving van toepassing zijn. This warranty is limited to you and is not transferable. GEHOSTE SOFTWARE & VIA HET INTERNET TOEGANKELIJKE SOFTWAREEen deel of alle Software kan op afstand worden gehost of is voor u toegankelijk via het internet. U mag deze Software ook naar één harde schijf of storage-apparaat kopiëren op voorwaarde dat dit alleen voor back-up- en archiveringsdoeleinden gebeurd.

Government end users acquire the software and documentation with only those rights set forth herein. For the best experience, we recommend using Internet Explorer or Chrome. Dell en diens leveranciers garanderen NIET dat de functies van de Software voldoen aan uw vereisten of dat de Software ononderbroken of foutloos werkt. Ati Radeon Hd 2400 Pro Driver Windows 7 32 Bit In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen ten aanzien van de duur van impliciete garanties niet toegestaan.

AMD RADEON HD 2400 XT, v.8.432_071101a-054945C_Vista 32bit, A06 This package provides the AMD Radeon HD 2400 XT Driver and is supported on Inspiron Desktop 530S/531S and OptiPlex 330/745/755 models that are Details Dell recommends the customer review specifics about the update to determine if it applies to your system. FireFox does not support this feature with a secure connection(https). http://support.amd.com/en-us/kb-articles/Pages/GPU119Win8GPUDriverSupport.aspx U bent verantwoordelijk voor de keuze van de Software om de door u gewenste resultaten te behalen, alsook voor het gebruik en de via de Software verkregen resultaten.

U mag geen sublicenties verlenen van de Software. Ati Radeon* Xpress 200 Graphics Utility Windows 7 AMD RADEON HD 2400 XT, v.8.383.1.1.1.1_070717a-050908C-Dell_XP, A02 Windows XP Drivers (32-bit and 64-bit) for Radeon HD 2400 XT graphics adapter. Note that your submission may not appear immediately on our site. Ook mag u geen afgeleid werk maken van de Software.

Ati Radeon Hd 2400 Xt Driver Windows 10

Het recht op een volledige restitutie is niet van toepassing op Updates en upgrades die onder de voorwaarden van deze Overeenkomst vallen. The Save In: window appears. 3.From the Save In: field, click the down arrow then click to select Desktop and click Save. Ati Radeon Hd 2400 Xt Driver Windows 7 64 Bit Lists can only be saved by logging into your existing account or creating a new one, and selecting “Save this list.” Learn more This driver has been tested by both the Ati Radeon Hd 2400 Driver Windows 7 Als u een rechtspersoon vertegenwoordigt, verklaart u dat de persoon die instemt met deze voorwaarden de juiste bevoegdheden heeft om dit te doen en om de rechtspersoon hieraan te binden.Overeenkomstig de

Details Optioneel: Dell raadt aan de gedetailleerde informatie over de update door te nemen, om vast te stellen of deze van toepassing is op uw systeem. navigate here Rate this product: 2. Dit is geen verkoopovereenkomst voor software of enige ander intellectueel eigendom. Cons: (10 characters minimum)Count: 0 of 1,000 characters 5. Ati Radeon Hd 2400 Xt Driver Windows Xp

If you are a commercial customer of Dell, you hereby grant Dell or an agent selected by Dell the right to perform an audit of your use of the Software during You are logged in as . My download lists Sign In My Download List-#1 × http://www.dell.com/support/home/us/en/04/Drivers/DownloadListDetails?downloadListId=00000000-0000-0000-0000-000000000000 () Send Email Close Send Again Close × Service Tag required to download file Please enter a valid Service Tag to Check This Out The audit will be limited to verification of your compliance with the terms of this Agreement.

Buiten uw unieke servicetagnummer kan er geen informatie over uw systeemconfiguratie of gebruiksgegevens worden gebruikt om u te identificeren. Ati-102-c09003 (b) Thank You for Submitting a Reply, ! Als de installatie is voltooid, ziet u het DSD-pictogram in de Windows-taakbalk.

U dient dan alle Software (inclusief meegeleverde media, geschreven materialen en verpakking) onmiddellijk te retourneren voor een volledige restitutie, of u dient alle Software te verwijderen, zoals door Dell wordt gevraagd.

Show All | Hide All Compatible Systems Inspiron 530s Inspiron 531s OptiPlex 330 OptiPlex 745 OptiPlex 755 Supported Operating Systems Windows Vista, 32-bit Applies to RADEON HD 2400 XT Installation instructions Als u op “Ja, ik ga akkoord” klikt, staat u toe dat Dell in het register op uw computer een vermelding opslaat waardoor dell.com in uw internetbrowser als vertrouwde website wordt Thank You for Submitting Your Review, ! Ati Radeon Hd 2400 Pro Driver Windows 10 Als u niet met deze voorwaarden instemt, mag u de Software niet installeren, downloaden, activeren of op enige andere wijze gebruiken.

Under these laws, the Software may not be sold, leased or transferred to restricted countries (currently Cuba, Iran, North Korea, Sudan and Syria), restricted end users or for restricted end-uses. MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN ALLE BIJBEHORENDE GEDRUKTE MATERIALEN, DOET DELL NAMENS ZICHZELF EN DIENS LEVERANCIERS AFSTAND VAN ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET, IMPLICIET OF ANDERSZINS, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, The following AMD DirectX® 11 based graphics products support the new 1.2 Windows Display Driver Model (WDDM) in Microsoft® Windows® 8 ATI Radeon™ HD 5450 Series of Products AMD Radeon HD this contact form Note that your submission may not appear immediately on our site.

BIJZONDERE, MORELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES; HET VERLIES VAN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN, GEGEVENS OF WINST, OF DE ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN), To learn more about Dell’s privacy practices or for more details about how Dell handles personal information, please take a look at Dell’s Privacy Statement at www.dell.com/privacy. Your message has been reported and will be reviewed by our staff. Nvidia Geforce 7950 Or Amd Ati...

Because this waiver may not be effective in some jurisdictions, this waiver may not apply to you. U stemt ermee in om deze wetten na te leven. You may transfer the Software and all accompanying materials on a permanent basis as part of a sale or transfer of the Dell product on which it was preloaded by Dell, FireFox biedt geen ondersteuning voor deze functie met een beveiligde verbinding (https).

All title and intellectual property rights in and to Software are owned and retained by the manufacturer or owner of the Software. Updates, patches of waarschuwingen kunnen vanaf Dell servers verstuurd worden. Any such transfer must include the most recent update and all prior versions. Any replacement media is warranted for the remaining original warranty period or 30 days, whichever is longer.

Privacy Policy Ad Choice Patents Terms of Use Mobile User Agreement Download.com Powered by CNET download Windows Mac Android iOS more About Download.com Get Download.com Newsletters Download Help Center Advertise on Bestand downloaden Toevoegen aan [{0}] Verwijderen uit [{0}] Ga naar [{0}] Verifieer de checksum-waarde om de integriteit van uw download te garanderen. Als een bepaling niet uitvoerbaar blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen of voorwaarden van deze Overeenkomst. If there is no separate license agreement then this Agreement governs your use of Updates, and such Updates will be considered Software for all purposes of this EULA.

When these applications are installed on your system, you can see them labeled as “Support Software”, “Dell” or under their titled name in Add or Remove Programs (“Start,” “Control Panel,” “Add Preparing to Download... You may not use the optical discs or storage media on another computer, device or network, or loan, rent, lease or transfer them to another user except as permitted by this All rights reserved.

© Copyright 2017 editbuilder.com. All rights reserved.