Home > Ati Radeon > Download Driver Ati 3470

Download Driver Ati 3470

Contents

Deze software is onderworpen aan de voorwaarden van de specifieke licentie waarmee deze samen geleverd is.OPEN-SOURCESOFTWARE WORDT GEDISTRIBUEERD IN DE HOOP DAT DEZE NUTTIG ZAL ZIJN, MAAR WORDT "ZOALS ZIJ IS" Mogelijk hebt u sommige van deze toepassingen geselecteerd bij de aankoop van uw computer. MOGELIJK HEBT U OOK ANDERE RECHTEN, DIE PER RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN. Klik met de rechtermuisknop op het DSD-pictogram en selecteer “Gebruik beveiligde verbinding (https).” Vernieuw de browser om de procedure opnieuw te starten. Check This Out

To achieve a Gold competency level, Solvusoft goes through extensive independent analysis that looks for, amongst other qualities, a high level of software expertise, a successful customer service track record, and Details Aanbevolen: Dell raadt u aan deze update uit te voeren tijdens uw volgende geplande updatecyclus. How is the Gold Competency Level Attained? Deze Overeenkomst is bindend voor rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden. http://support.amd.com/en-us/kb-articles/Pages/ATI-Radeon-3000-Series-Drivers.aspx

Ati Radeon Hd 3470 Driver Windows 10

When the File Download window appears, click "Save" to save the file to your hard drive. met uitsluitend die rechten die hierin zijn bepaald. Or you can use Driver Doctor to help you download and install your ATI Radeon HD 3470 Graphics drivers automatically. U verklaart dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en begrijpt, dat u door de bepalingen ervan gebonden bent en dat dit de volledige en exclusieve verklaring is van de Overeenkomst tussen

Probleemoplossingen en verbeteringen Fixes - Fixed the no video issue if hot plugged the display port connection Enhancements - Not Applicable Versie Versie 8.701.0.0000, A09 XP/Vista/Win7_8.701 WITH DUP Categorie Video Releasedatum Click Download File to download the file.2. Maintaining updated ATI Mobility Radeon HD 3470 software prevents crashes and maximizes hardware and system performance. Ati Radeon 3000 Graphics Card www.amd-drivers.com Home Radeon Mobility All versions --- AMD/ATI Mobility Radeon HD 3470 mobility drivers for Microsoft Windows AMD/ATI Mobility Radeon HD 3470 drivers for Windows 7 64bit (1 files) AMD/ATI drivers

U mag deze Software ook naar één harde schijf of storage-apparaat kopiëren op voorwaarde dat dit alleen voor back-up- en archiveringsdoeleinden gebeurd. Ati Radeon 3000 Graphics Driver For Windows 10 Onze excuses, maar wij kunnen uw verzoek niet verwerken omdat deze service tijdelijk niet beschikbaar is. Elke impliciete garantie is beperkt tot 90 dagen na ontvangst van de Software. http://www.dell.com/support/home/us/en/04/Drivers/DriversDetails?driverId=5RMVY Elke bepaling van deze overeenkomst is scheidbaar.

Alle rechten die niet uitdrukkelijk onder deze overeenkomst zijn verleend, worden behouden door de fabrikant of de eigenaar van de software. Ati Radeon 3000 Graphics Driver Windows 7 32 Bit Dit is geen verkoopovereenkomst voor software of enige ander intellectueel eigendom. Furthermore, installing the wrong ATI drivers can make these problems even worse. Voor hulp bij het gebruik van de informatie op deze pagina, gaat u naar Hulp en zelfstudies voor drivers.

Ati Radeon 3000 Graphics Driver For Windows 10

Voor zover toegestaan door de wet, komen Dell en u overeen om afstand te doen van het recht op juryrechtspraak met betrekking tot de Software of deze Overeenkomst. http://support.lenovo.com/us/en/downloads/ds003879 U mag de Software niet reverse-engineeren, decompileren, disassembleren of aanpassen. Ati Radeon Hd 3470 Driver Windows 10 Mogelijk geldt deze beperking dan ook niet voor u. Ati Radeon Hd 3000 Driver Dell biedt geen garantie dat u bij dit soort activiteiten van tevoren bericht ontvangt of dat het gebruik van de Software op dat moment ononderbroken of zonder fouten zal verlopen.OPEN-SOURCE- EN

Probeer het opnieuw. http://editbuilder.com/ati-radeon/download-driver-ati-mobility-radeon-hd-3470-xp.php GEHOSTE SOFTWARE & VIA HET INTERNET TOEGANKELIJKE SOFTWAREEen deel of alle Software kan op afstand worden gehost of is voor u toegankelijk via het internet. U verklaart de software en bijbehorende materialen, en alle kopieën daarvan, bij beëindiging van de licentie te vernietigen. Updates, patches of waarschuwingen kunnen vanaf Dell servers verstuurd worden. Ati Radeon Hd 3450 Driver

U mag de Software niet verhuren of leasen, of de bijgeleverde schriftelijke documentatie van de Software kopiëren. U dient de auteursrecht- en andere eigendomsaanduidingen te kopiëren en op te nemen in alle kopieën van de Software. Onder deze wetten is het niet toegestaan om de Software te verkopen, in lease te geven of over te dragen aan verboden landen (op dit moment Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en this contact form De update bevat verbeteringen van functies of wijzigingen waarmee u uw systeemsoftware actueel en compatibel met andere systeemmodules (firmware, BIOS, drivers en software) houdt.

De vermelding van dell.com als vertrouwde website is vereist om de toepassing Dell System Detect te laten werken in bepaalde besturingssystemen.Wij detecteren automatisch uw systeemconfiguratie en servicetagDell zal de gegevens van Ati Radeon Hd 3450 Driver Windows 10 Ook mag u geen afgeleid werk maken van de Software. Als u niet met deze voorwaarden instemt, mag u de Software niet installeren, downloaden, activeren of op enige andere wijze gebruiken.

Hierdoor kan tijdelijk de kwaliteit van de Software verminderen of kan de Software niet goed of helemaal niet werken.

Voor hulp bij het gebruik van de informatie op deze pagina, gaat u naar Hulp en zelfstudies voor drivers. OMDAT IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET IS TOEGESTAAN, IS HET BOVENSTAANDE MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. Het recht op een volledige restitutie is niet van toepassing op Updates en upgrades die onder de voorwaarden van deze Overeenkomst vallen. Ati Radeon Hd 3450 Specs Installation 1.

Als u op “Ja, ik ga akkoord” klikt, staat u toe dat Dell in het register op uw computer een vermelding opslaat waardoor dell.com in uw internetbrowser als vertrouwde website wordt Als u een zakelijke klant van Dell bent, verleent u Dell, of een door Dell geselecteerde agent, hierbij het recht om een audit uit te voeren van uw gebruik van de Raadpleeg de softwarelicentieovereenkomst van Dell voor de toepasselijke versie van deze Overeenkomst voor uw regio. navigate here Buiten uw unieke servicetagnummer kan er geen informatie over uw systeemconfiguratie of gebruiksgegevens worden gebruikt om u te identificeren.

Bij het selecteren van een stuurprogramma-update dient u het stuurprogramma te kiezen dat bij uw besturingssysteem past. In een dergelijk geval kan Dell alle of een deel van de Software of uw toegang tot de Software onderbreken, intrekken of beëindigen, na ontvangst van een dagvaarding of op verzoek Onder deze wetten is het niet toegestaan om de Software te verkopen, in lease te geven of over te dragen aan verboden landen (op dit moment Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Vervangende media vallen onder de resterende garantieperiode van de oorspronkelijke media of hebben een garantie van 30 dagen, afhankelijk van welke periode langer is.

In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen ten aanzien van de duur van impliciete garanties niet toegestaan. De Software wordt beschermd door auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten en andere toepasselijke wetten en internationale verdragen, en wordt mogelijk beschermd door de octrooiwetten van het desbetreffende rechtsgebied. All Rights Reserved. Voorbereiden op downloaden...

DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT U BEPAALDE WETTELIJKE RECHTEN. U mag één kopie van de Software maken met het oog op back-up en archiveringsdoeleinden. Voor zover toegestaan door de lokale wetgeving is op deze Overeenkomst de wetgeving van de staat Texas van toepassing, zonder inachtneming van richtlijnen ten aanzien van strijdige wetgeving. Dell en diens leveranciers garanderen NIET dat de functies van de Software voldoen aan uw vereisten of dat de Software ononderbroken of foutloos werkt.

De voorwaarden van deze Overeenkomst verlenen u geen recht op onderhoud of support voor de Software. You may change your cookie preferences and obtain more information here. Using outdated or corrupt ATI Mobility Radeon HD 3470 drivers can cause system errors, crashes, and cause your computer or hardware to fail. Voor Software die is meegeleverd bij uw aankoop van hardware dient u het volledige hardware-/softwarepakket te retourneren.

Als een bepaling niet uitvoerbaar blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen of voorwaarden van deze Overeenkomst.

© Copyright 2017 editbuilder.com. All rights reserved.